Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Καλλιτεχνική Παιδεία της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Καλλιτεχνική Παιδεία της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2013-2014

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 32/2013 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος Καλλιτεχνική Παιδεία της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Συγκεκριμένα:
Το μάθημα «Καλλιτεχνική Παιδεία» περιλαμβάνει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
Ø  τα Εικαστικά,
Ø  τη Μουσική και
Ø  τα Στοιχεία Θεατρολογίας.
Στα τμήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας διδάσκεται ένα από τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα.

Α΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ
Για τη διδασκαλία των διακριτών γνωστικών αντικειμένων προτείνονται τα εξής:

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Για τη διδασκαλία των Εικαστικών:
1.   Θα ισχύσει το υπάρχον ΑΠΣ.
2.   Θα χρησιμοποιηθεί το βιβλίο με τίτλο «Εικαστικά Α΄ Γενικού Λυκείου» των Ο. Ζιρώ, Ο. Κούβου, Ε. Μερτζάνη, Ε. Μωρατη. Στο αντίστοιχο βιβλίο του καθηγητή  δίνονται εκτενείς οδηγίες.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Για  τη διδασκαλία της Μουσικής:
1.   Θα ισχύσει το υπάρχον ΑΠΣ.
2.   Θα χρησιμοποιηθεί το βιβλίο με τίτλο «Μουσική Α΄ Γενικού Λυκείου» των Α. Ζεάκη – Γλυνιά, Ιωάννη Παπαχρόνη, Ιωάννη Σίμου και Αγνής Φραγκούλη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Για τη διδασκαλία των Στοιχείων Θεατρολογίας:
1.   Θα ισχύσει το υπάρχον ΑΠΣ.
2.   Θα χρησιμοποιηθεί  το βιβλίο με τίτλο «Στοιχεία Θεατρολογίας Α΄ Γενικού Λυκείου» των Θ. Γραμματά, Τ. Μουδατσάκη, Π. Τζαμαργιά και Χ. Δερμιτζάκη.

Διδακτέα ύλη των γνωστικών αντικειμένων:
Διδάσκονται όλα τα κεφάλαια των ανωτέρω διδακτικών εγχειριδίων. Ο/Η εκπαιδευτικός εμβαθύνει περισσότερο ή λιγότερο σε συγκεκριμένα κεφάλαια των βιβλίων, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των μαθητών, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένα θέματα, καθώς και την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου.

Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ
Η διδακτέα ύλη του μαθήματος ορίζεται ως εξής:
1)  Από το βιβλίο: «Εικαστικά Α΄ Γενικού Λυκείου» των Ο. Ζιρώ, Ο. Κούβου, Ε. Μερτζάνη, Ε. Μωρατη, τα κεφάλαια: 1,2,3,4. Σελίδες: 7-83.

2)  Από το βιβλίο: «Μουσική Α΄ Γενικού Λυκείου» των Α. Ζεάκη – Γλυνιά, Ιωάννη Παπαχρόνη, Ιωάννη Σίμου και Αγνής Φραγκούλη, τα κεφάλαια: 1,2,3,4,5,6,7. Σελίδες: 6-53.

3)  Από το βιβλίο: «Στοιχεία Θεατρολογίας Α΄ Γενικού Λυκείου» των Θ.Γραμματά, Τ.Μουδατσάκη, Π. Τζαμαργιά και Χ. Δερμιτζάκη, τα κεφάλαια: 1,2,3,4,5,6. Σελίδες: 6-99.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου