Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

για την Τράπεζα Θεμάτων

Πηγή essos.gr
Η Τράπεζα Θεμάτων θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, μέσα στο τρέχον και στο επόμενο σχολικό έτος, ώστε να έχει λειτουργήσει πλήρως αρκετό χρόνο πριν ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα του νόμου 4186/2013, το οποίο προβλέπει τη σταδιακή αλλαγή του τρόπου προαγωγής, απόλυσης κλπ , στις Α και Β τάξεις των Εσπερινών Γενικών Λυκείων και στην Α τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ.
Το εκπαιδευτικό δυναμικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αξιοποιηθεί με δύο τρόπους:
α/ με την υποβολή θεμάτων προς κρίση για ένταξη στην Τράπεζα Θεμάτων, μέσω του Πληροφοριακού συστήματος Υποβολής Θεμάτων που θα λειτουργεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), και,
β/  με την ένταξη στις Επιστημονικές Επιτροπές αξιολόγησης θεμάτων που προτείνονται για ένταξη στην Τράπεζα Θεμάτων, μέσω των σχετικών μητρώων που θα δημιουργηθούν στο ΙΕΠ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:
Υπό την εποπτεία μιας Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής θα συγκροτηθούν Επιστημονικές Επιτροπές για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, οι οποίες θα αναλάβουν:
ΠΡΩΤΟΝ τη διαμόρφωση των κριτηρίων ένταξης των θεμάτων 
ΔΕΥΤΕΡΟΝ  τη συγκέντρωση και αξιολόγηση  των θεμάτων που πρόκειται να ενταχθούν   στην  ΤΘΕΔΔ, σύμφωνα με τις παραμέτρους που  θα τεθούν από την Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή και σύμφωνα με τις παραμέτρους που θα  πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την κατηγοριοποίησης και ταξινόμιση  των θεμάτων.
 Στην Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ, Σύμβουλοι του υπουργείου Παιδείας που υπηρετούν στο ΙΕΠ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Συντονιστές  των Επιστημονικών Επιτροπών , και Ειδικοί Επιστήμονες .
Έργο της Κεντρικής Επιστημονικώς Επιτροπής θα είναι:
α/  Η σύνταξη του Πλαισίου ανάπτυξης των θεμάτων που θα επιλεγούν για την Τράπεζα Θεμάτων
β/Η οριστική επικύρωση των θεμάτων-ερωτήσεων που έχουν αξιολογηθεί από τις επιστημονικές Επιτροπές των εξεταζομένων μαθημάτων για ένταξη στην Τράπεζα Θεμάτων.
γ/Θα μπορεί να επιδιώκει συνεργασία με επιστήμονες και με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς οι οποίοι  διαθέτουν εμπειρογνωμοσύνη σε ζητήματα αποθετηρίων θεμάτων και διεξαγωγής εξετάσεων στην εκπαίδευση
δ/να παραγγέλλει μελέτες και έρευνες που θα συμβάλλουν στην καλύτερη  οργάνωση και λειτουργία, στην εκπαιδευτική και στην τεχνολογική επάρκεια, αξιοπιστία και εγκυρότητα της Τράπεζας Θεμάτων.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα θα δημιουργηθεί μια Τριμελής Επιστημονική επιτροπή με κύριο ρόλο την αξιολόγηση των θεμάτων που θα συμπεριλαμβάνονται στην Τράπεζα θεμάτων.
Οι Επιστημονικές επιτροπές μπορούν να συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης.
ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ
 Φέτος, κατά την πρώτη φάση υλοποίησης της Τράπεζας Θεμάτων, οι Επιστημονικές  Επιτροπές  μπορούν να λειτουργούν και ως Ομάδες Σύνταξης των ερωτήσεων/θεμάτων τα οποία θα συμπεριληφθούν στην Τράπεζα Θεμάτων.
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΟ
Τα μέλη των επιστημονικών Επιτροπών θα επιλέγονται από μητρώα που δημιουργούνται στο ΙΕΠ, μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος.
ΕΠΑΛΛ, οι Επιστημονικές Επιτροπές των ΓΕΛ συμπληρώνονται με μέλη που έχουν εμπειρία  από το ΕΠΑΛ.
15  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Για φέτος ,  θα συγκροτηθούν  και θα λειτουργήσουν 15 Επιστημονικές Επιτροπές, στις οποίες  θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης από τη Γενική και την  Επαγγελματική Εκπαίδευσης, για την αξιολόγηση θεμάτων σε 27 μαθησιακά αντικείμενα (15 για την Α τάξη ΓΕΛ και 12 για την Α τάξη ΕΠΑΛ).
Συνολικά και κατά τη β φάση δημιουργίας της Τράπεζα Θεμάτων θα συγκροτηθούν περίπου 71 Επιστημονικές Επιτροπές.
Help-Desk   που θα απαντά σε ερωτήματα των σχολείων
Κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων (Ιούνιος και Σεπτέμβριος για τα έτη 2014 και 2015), οπότε και το σύστημα θα είναι εν πλήρη λειτουργία, ενδέχεται να παρατηρηθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία σε σχέση με την εξυπηρέτηση των σχολικών μονάδων που θα ζητούν να λάβουν τα θέματά τους.
Για το σκοπό αυτό, ειδικά για τις περιόδους αυτές θα δημιουργηθεί Help-Desk, με αυξημένη παρουσία στελεχών, που θα απαντά σε ερωτήματα, θα λύνει προβλήματα και θα υποστηρίζει τους χρήστες.
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ
Η  δημιουργία Τράπεζας Θεμάτων  αποτέλεσε πρόταση που είχαν διατυπώσει στο παρελθόν σημαντικοί θεσμικοί φορείς της εκπαίδευσης και του δημοσίου βίου.
Συζητήθηκε εκτενώς στο συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο αλλαγής του συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευσης 9Πρακτικά  9ης Συνεδρίασης της ολομέλειας του ΣΠΔΕ της 9ης Απριλίου 2009) και συμπεριλαμβάνονται στο πόρισμα του ΣΠΔΕ.
Επίσης στα τέλη της δεκαετίας του 1990, στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας είχε εντάξει τη δημιουργία της Τράπεζας το έργο «Ανάπτυξη και διάδοση νέων μεθόδων αξιολόγησης στο Λύκειο», μια προσπάθεια η οποία δεν συνεχίστηκε, ούτε έτυχε γενικευμένης εφαρμογής μετά την ολοκλήρωση της.
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Η αξιοποίηση μιας Τράπεζας θεμάτων σε διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης αποτελεί συνήθη πρακτική στο διεθνή χώρο τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1960.
Σε ευρύ φάσμα εξεταστικών διαδικασιών που διεξάγονται σε διάφορες χώρες, οι Τράπεζες θεμάτων αποτελούν τη βάση της προετοιμασίας αλλά και της διαμόρφωσης των φύλλων εξέτασης μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία χρησιμοποιούνται  είτε ενδοσχολικά , είτε σε σχέση με τις διαδικασίες πρόσβασης  στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Αποσκοπούν αφενός στην ενίσχυση της αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας των εξετάσεων και αφετέρου στη διαπίστωση του βαθμού επίτευξης των μαθησιακών στόχων που τίθενται από τα αναλυτικά προγράμματα.

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Πρόσκληση συμμετοχής σε δράση: «+δημιουργώ»


Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Σ. Κεδίκογλου, και το Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, που λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους και με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, καλούν τους μαθητές τις μαθήτριες της Δημοτικής Εκπαίδευσης και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, να συμβάλλουν με τις εικαστικές δημιουργίες τους στη διαμόρφωση της ιστοσελίδας του Παρατηρητηρίου (http://paratiritirio.minedu.gov.gr).
                Το θέμα της δράσης είναι: «ημιουργώ» και στόχος είναι τόσο η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα βίας και εκφοβισμού, όσο και η ανάδειξη θετικών προτύπων συμπεριφοράς, καθώς και της αξίας της ανάπτυξης σχέσεων που στηρίζονται στο σεβασμό, την κατανόηση και την αποδοχή.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης:
Α. Οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, εκφράζοντας προσωπικά τους βιώματα, επιθυμίες και ελπίδες για μια καθημερινή σχολική ζωή χωρίς βία, καλούνται να δημιουργήσουν την Αφίσα του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, ατομικά ή ομαδικά (μέχρι 5 άτομα), σε χαρτί διαστάσεων Α3.

Β. Οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να δημιουργήσουν τον αντίστοιχο Λογότυπο του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ατομικά ή ομαδικά σε χαρτί διαστάσεων Α4.

Οδηγίες συμμετοχής
1.       Η δράση «ημιουργώ» για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα διεξαχθεί από Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 έως Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και όχι ως κατ’ οίκον εργασία. Κρίνεται σκόπιμο να διατεθούν τουλάχιστον δύο (2) διδακτικές ώρες για τη δημιουργία της Αφίσας και του Λογότυπου.
2.       Θεωρείται απαραίτητο να προηγηθεί ενημέρωση/ συζήτηση με τους μαθητές, με ταυτόχρονη χρήση σχετικών πηγών και εκπαιδευτικού υλικού.
3.       Οι Συντονιστές Δράσεων Πρόληψης, μέσω των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, θα διαθέσουν στις σχολικές μονάδες σχετικό εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό.
4.       Ο Διευθυντής/Προϊστάμενος κάθε σχολικής μονάδας θα συγκροτήσει τριμελή Επιτροπή, στην οποία ένας εκ των τριών μελών θα είναι ο υπεύθυνος δράσεων για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού της σχολικής μονάδας. Η Επιτροπή θα επιλέξει ένα έργο, το οποίο θα αποστείλει στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις οποίες θα συσταθούν τριμελείς Επιτροπές όπως προβλέπεται στην παρ. 10 του παρόντος. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός δράσεων της σχολικής μονάδας αναλαμβάνει φροντίζει για τη φύλαξη των έργων των υπολοίπων μαθητών.
5.       Ειδικότερα, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποσταλεί το πρωτότυπο έργο, συνοδευόμενο από μια κατάσταση με τα στοιχεία του/των συμμετέχοντα/ων (ονοματεπώνυμο μαθητή, τάξη, ονοματεπώνυμο και ειδικότητα εκπαιδευτικού, επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας της σχολικής μονάδας).
6.       Στα μονοθέσια και διθέσια Δημοτικά Σχολεία την επιλογή του έργου κάνει ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας.
7.       Το ονοματεπώνυμο και η τάξη του συμμετέχοντα ή των συμμετεχόντων, καθώς και η επωνυμία του σχολείου θα πρέπει να αναγράφονται στο πίσω μέρος των έργων.
8.       Όλα τα έργα που έχουν υποβληθεί για τη συμμετοχή στη δράση «ημιουργώ» , δεν επιστρέφονται.
9.       Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει με βάση τη συνάφειά τους με το θέμα και τους στόχους της παρούσας πρόσκλησης, τη δημιουργικότητα, την πρωτοτυπία και την αισθητική αξία.
10.   Με ευθύνη των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. και Δ.Ε., και σε συνεργασία με τους Συντονιστές Δράσεων Πρόληψης των Περιφερειακών Διευθύνσεων, σε κάθε Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. θα συσταθούν τριμελείς Επιτροπές. Κάθε  Επιτροπή Π.Ε. και Δ.Ε. αντίστοιχα θα επιλέξει τρία (3) έργα. Με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης, τα έργα που θα επιλεγούν θα αποσταλούν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. μέχρι την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014.
11.   Με ευθύνη του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε. ορίζεται μια (1) πενταμελής Επιτροπή από τους Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. και Δ.Ε., το Συντονιστή Δράσεων Πρόληψης και δύο (2) Σχολικούς Συμβούλους, κατά προτίμηση ειδικότητας ΠΕ08. Η Επιτροπή θα επιλέξει μια (1) Αφίσα από την Πρωτοβάθμια και έναν (1) Λογότυπο από τη Δευτεροβάθμια και θα τα αποστέλλει στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γραφείο Υφυπουργού κ. Σ. Κεδίκογλου, Παρατηρητήριο Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, το αργότερο μέχρι Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014.

                Η Συντονιστική Επιτροπή του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού θα προβεί στην αξιολόγηση των διακριθέντων έργων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας), που θα αποσταλούν από τις δεκατρείς (13) Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης, και θα αναδείξει τελικώς:
·         ένα (1) έργο από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο θα αντιπροσωπεύει την Αφίσα του Παρατηρητηρίου και
·         ένα (1) έργο από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο θα οριστεί ως ο Λογότυπος του Παρατηρητηρίου.
                Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιεί και να αξιοποιεί τα έργα που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της δράσης «ημιουργώ» μέσα από έντυπα ή τις ιστοσελίδες του ή με όποιον άλλο τρόπο κρίνει παιδαγωγικά ωφέλιμο, αναφέροντας πάντα τα στοιχεία του δημιουργού.
                Τα διακριθέντα έργα από τις δεκατρείς (13) Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης, καθώς και τα έργα που θα οριστούν ως η Αφίσα και ο Λογότυπος του Παρατηρητήριου, θα ανακοινωθούν επίσημα την Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014 στην ιστοσελίδα http://paratiritirio.minedu.gov.gr . Όλα τα σχολεία που θα συμμετέχουν στη δράση, θα λάβουν Έπαινο Συμμετοχής.
                Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:
α) να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου http://paratiritirio.minedu.gov.gr
β) να απευθύνονται στους Συντονιστές Δράσεων Πρόληψης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και Δ.Ε.
γ) στις Δ/νσεις Σπουδών Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης  του Υ.ΠΑΙ.Θ..