Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


Για να βρειτε τους Οδηγούς του Εκπαιδευτικού για τις Βιωματικές Δράσεις πατείστε:

Στο 
βρίσκονται όλα τα διδακτικά βιβλία και μάλιστα εμπλουτισμένα με επιπλέον διαδραστικό υλικό

ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: