Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Art Project:σκέπτομαι-επιλέγω-δημιουργώ

 Εικαστικά έργα μαθητών του Δημοτικού
αναρτώνται στον ιστότοπο

και 
Εικαστικά έργα μαθητών του Γυμνασίου και  Λυκείου
αναρτώνται στον ιστότοπο

επισκεφτείτε την ψηφιακή έκθεση των μαθητών μας  
και θαυμάστε!