Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

«Καλλιτεχνική Παιδεία» στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου, Αναθέσεις γνωστικών αντικειμένων

11-10-2013
ΘΕΜΑ: «Καλλιτεχνική Παιδεία» στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 32/2013 του Δ.Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με το μάθημα «Καλλιτεχνική Παιδεία» της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου. Συγκεκριμένα:
Το μάθημα «Καλλιτεχνική Παιδεία» περιλαμβάνει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
Ø  τα Εικαστικά με ανάθεση στους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ08,
Ø  τη Μουσική με ανάθεση στους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ16.01 και
Ø  τα Στοιχεία Θεατρολογίας με ανάθεση στους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ32 ή ΠΕ02.
Στα τμήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας θα διδάσκεται ένα από τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα.
Στις σχολικές μονάδες που έχουν δημιουργηθεί τμήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας θα διδαχθεί ένα από τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα, ανάλογα με την ειδικότητα του εκπαιδευτικού που διδάσκει στο τμήμα.
Εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει ξεκινήσει η διδασκαλία της Καλλιτεχνικής Παιδείας μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2013, οι μαθητές θα επιλέξουν άλλο μάθημα επιλογής
Ø   το οποίο διδάσκεται στο σχολείο
                        ή

Ø   για το οποίο δύναται να δημιουργηθεί τμήμα στο σχολείο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου