Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες και φίλες-οι
μετά την αφυπηρέτησή μου οι Σχολικοί Σύμβουλοι που έχουν αναλάβει τις περιοχές που μου είχαν ανατεθεί είναι οι παρακάτω:

Ο Σκαράκης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος κλ.ΠΕ08 της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Καβάλα, ανέλαβε τις Σχολικές μονάδες των περιοχών:
Α΄και Β΄Ανατολικής Αττικής
Β΄ Αθήνας και
Βοιωτίας

Η Σταματοπούλου Μαρία, Σχολική Σύμβουλος κλ.ΠΕ08 της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα, ανέλαβε  τις Σχολικές μονάδες των περιοχών:
Ευρυτανίας
Φωκίδας και
Φθιώτιδας

Η Κάρτσακα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος κλ. ΠΕ08 της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατ.Θεσσαλονίκης, ανέλαβε τις Σχολικές μονάδες των περιοχών:
Α΄ Αθήνας
Γ΄ Αθήνας και
Δ΄ Αθήνας

Ο Μπερεδήμας Παναγιώτης, Σχολικός Σύμβουλος κλ.ΠΕ08 της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Ρόδο, ανέλαβε τις Σχολικές μονάδες των περιοχών
Α΄ Β΄ Γ΄και Δ΄ Κυκλάδων
Α΄ Πειραιά
Β΄ Πειραιά
Α΄ Ευβοίας
Β΄ Ευβοίας και
Δυτικής Αττικής

Οι περιοχές Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου δεν έχουν ακόμη ανατεθεί στους παραπάνω Συμβούλους.