Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

χριστουγεννιάτικες εργασίες
απο τις εργασίες των μαθητών της Α΄Δημοτικού
(44 και 152 Δημ. Σχολ.)
Δασκάλα τους είναι η  Εικαστικός-Εκπαιδευτικός Μαρία Παπαδημητρίου

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα ας δούμε πώς οι καλλιτέχνες απεικόνισαν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.

Ambrogio Lorenzetti, Ευαγγελισμός, 1344, τέμπερα και χρυσός σε ξύλο,127x120εκ., Εθνική Πινακοθήκη, Σιένα

Σύμφωνα με το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο  (Λουκ. 1,28-1,38) ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου χαρακτηρίζεται από πέντε στιγμές. Αυτές είναι:

1.Η εμφάνιση του Αγγέλου και ο χαιρετισμός, που απευθύνει στην Μαρία

2.Η αναγγελία της σύλληψης του εμβρύου και η γέννηση του υιού που η Μαρία θα καλέσει με το όνομα Ιησούν
 ("καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ
 ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν")

3.Η επεξήγηση του Αγγέλου για τον τρόπο της σύλληψης (μετά την ερώτηση που κάνει η Μαρία, πώς είναι δυνατόν να μου συμβεί αυτό, αφού άνδρα δεν γνωρίζω;
("πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;")

4.Η συγκατάνευση της Μαρίας και η σύλληψη, μέσω του Αγίου Πνεύματος και

5.Η αποχώρηση του Αγγέλου.

Στο έργο που παρουσιάζεται εδώ, ο καλλιτέχνης επιλέγει να σταθεί στο πιο προσωπικό και μυστηριακό σημείο της άμωμης σύλληψης. Δεν απεικονίζει το θέμα όπως μέχρι τότε συνηθιζόταν, δηλαδή τον Άγγελο και το χαιρετισμό (ο χαιρετισμός «χαίρε, κεχαριτωμένη. ο κύριος μετά σου» αναγράφεται κυκλικά στο φωτοστέφανο της Μαρίας). 

Ο Λορεντζέτι επιλέγει να απεικονίσει τρείς διαδοχικές στιγμές:  τη στιγμή που ο Άγγελος επεξηγεί πώς μπορεί να συμβεί η σύλληψη, τη στιγμή της συγκατάνευσης της Μαρίας και τη στιγμή της ίδιας της σύλληψης.

Η σκηνή εκτυλίσσεται από τα αριστερά προς τα δεξιά.
΄Εχει προηγηθεί ο χαιρετισμός του Αγγέλου προς τη Μαρία και η εξαγγελία ότι εκείνη, τυχερή απο όλες τις γυναίκες, θα γεννήσει τον υιό του Θεού.

Η σκηνή ανοίγει αμέσως μετά απο την ερώτηση της Μαρίας


"πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω"; 

Ο Άγγελος απαντά με τα λόγια Non est impossibile apud Deum omne verbum”, ("ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα" δηλαδή, δεν είναι αδύνατον στον Θεόν κάθε τι). Τα λόγια αυτά είναι γραμμένα πάνω στον πίνακα και μοιάζει να βγαίνουν από το στόμα του Αγγέλου και να κατευθύνονται προς τη Μαρία. Το δάχτυλό του υψώνεται δίνοντας έμφαση στην αναφορά που κάνει στον Θεό.

Η Παναγία δεν κοιτάζει τον Άγγελο. Από το στόμα της βγαίνουν τα λόγια Ecce Ancilla Domini ("ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου"· αμέσως μετά θα ακολουθήσει το "γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου").

Η κατεύθυνση της γραμμένης φράσης πάνω στον πίνακα, μας οδηγεί να ακολουθήσουμε το βλέμμα της Μαρίας και να δούμε ότι κοιτάζει την εικόνα του Θεού, που εμφανίζεται ανάμεσα στις δύο αψίδες, που στεφανώνουν το έργο. 
Είναι η στιγμή που δίνει τη συγκατάθεσή της στο θέλημά του. Έχει εγκαταλείψει στα πόδια της το βιβλίο, έχει σταυρώσει τα χέρια στο στήθος και λέει «ναι» στο Θεό Πατέρα. 

Ο Lorenzetti μας δείχνει ότι η σύλληψη δεν είναι επιβεβλημένη από το Θεό αλλά ο ίδιος ο Θεός περιμένει τη συγκατάθεση της Μαρίας.

Ακολουθεί η τελική πράξη. 
Το Άγιο Πνεύμα, εμφανίζεται ως περιστέρι, που στέλνει ο Θεός προς τη Μαρία, για να συμβεί η σύλληψη.
("Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι" είχε εξηγήσει πριν λίγο ο ΄Αγγελος).

Χαρακτηριστικό μορφολογικά είναι το δάπεδο της σκηνής.

Τα πλακάκια δημιουργούν μία σκακιέρα.

Από τους άξονες της σκακιέρας οι κάθετες γραμμές  

συγκλίνουν προς ένα σημείο φυγής που βρίσκεται πάνω 

στον κεντρικό κιονίσκο. 

Οι παράλληλες γραμμές όμως ενώ πλησιάζουν όσο πάνε

προς το βάθος με μία σταδιακή μείωση, δεν ακολουθούν 

κάποιο κανόνα ως προς τις αποστάσεις τους. 

Η σκακιέρα δηλαδή του δαπέδου δεν είναι μαθηματικά ορθή 


αλλά εμπειρική,  προαναγγέλλει όμως την Κεντρική

Προοπτική που  θα χαρακτηρίσει την Αναγέννηση μετά το 

1400. 

Πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα ας δούμε πώς οι καλλιτέχνες απεικόνισαν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.


Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. ΄Εργο των Simone Martini και Lippo Memmi, 1334. ΄Εργο αντιπροσωπευτικό του Γοτθικού Στυλ που προηγήθηκε της Αναγέννησης. Το έργο απεικονίζει την Μαρία να ξαφνιάζεται απο την εμφάνιση του Αγγέλου, την ώρα που διάβαζε το βιβλίο της. Χαρακτηριστικά απο το στόμα του Αγγέλου, όπως κάνουμε σήμερα στα κόμικς, ανάγλυφα αναγράφεται "ave, gratia plena, dominus tecum" δηλαδή Χαίρε, κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Στην επόμενη στιγμή, θα της πει ότι θα γεννήσει τον υιό του Θεού.

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες και φίλες-οι
μετά την αφυπηρέτησή μου οι Σχολικοί Σύμβουλοι που έχουν αναλάβει τις περιοχές που μου είχαν ανατεθεί είναι οι παρακάτω:

Ο Σκαράκης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος κλ.ΠΕ08 της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Καβάλα, ανέλαβε τις Σχολικές μονάδες των περιοχών:
Α΄και Β΄Ανατολικής Αττικής
Β΄ Αθήνας και
Βοιωτίας

Η Σταματοπούλου Μαρία, Σχολική Σύμβουλος κλ.ΠΕ08 της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα, ανέλαβε  τις Σχολικές μονάδες των περιοχών:
Ευρυτανίας
Φωκίδας και
Φθιώτιδας

Η Κάρτσακα Ελένη, Σχολική Σύμβουλος κλ. ΠΕ08 της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Ανατ.Θεσσαλονίκης, ανέλαβε τις Σχολικές μονάδες των περιοχών:
Α΄ Αθήνας
Γ΄ Αθήνας και
Δ΄ Αθήνας

Ο Μπερεδήμας Παναγιώτης, Σχολικός Σύμβουλος κλ.ΠΕ08 της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Νοτίου Αιγαίου, με έδρα τη Ρόδο, ανέλαβε τις Σχολικές μονάδες των περιοχών
Α΄ Β΄ Γ΄και Δ΄ Κυκλάδων
Α΄ Πειραιά
Β΄ Πειραιά
Α΄ Ευβοίας
Β΄ Ευβοίας και
Δυτικής Αττικής

Οι περιοχές Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου δεν έχουν ακόμη ανατεθεί στους παραπάνω Συμβούλους.

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΛ

Ανακοινώθηκε η Διδακτέα ύλη για τους τομείς των ΕΠΑΛ

Για την

ΣΤ. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

πηγαίνετε κατευθείαν στη σελίδα 73.

Πατήστε στο ακόλουθο link:


Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

O καλλιτέχνης ως Εκπαιδευτικός ο Εκπαιδευτικός ως καλλιτέχνης


                             Εφαρμογές διδασκαλίας μέσα από τη διδακτική των Εικαστικών


Εισηγήτρια Δρ. ΄Ολγα Ζιρώ, Ζωγράφος-Γλύπτρια,
Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Εικαστικών Μαθημάτων

Ο Εικαστικός Εκπαιδευτικός διδάσκει το μάθημά του με βάση τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής.  Η διδακτική του μέθοδος μπορεί να δώσει ένα εφαρμοσμένο μοντέλο διδασκαλίας στον εκπαιδευτικό κάθε ειδικότητας, που αν το υιοθετήσει θα μεταμορφώσει το μάθημά του σε τέχνη, σε τέχνη του διδάσκειν.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η διδακτική της Τέχνης τους εκπαιδευτικούς των άλλων ειδικοτήτων;
Πρωταρχική επιδίωξη της σύγχρονης παιδαγωγικής είναι κανένας μαθητής να μη μένει πίσω σε ό,τι αφορά στην πολύπλευρη εκπαίδευσή του. Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών δομούνται γύρω από την επιταγή  «πρώτα ο μαθητής»[1]. Για να εφαρμόσει  στην πράξη ο Εκπαιδευτικός αυτή την επιταγή, πρέπει να στρέψει την προσοχή του  στη διαφοροποιημένη διδασκαλία[2].

Θα αντιπαραθέσουμε τις προτεινόμενες τεχνικές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας με την διδακτική πρακτική των Εικαστικών μαθημάτων.

 Ως διαφοροποιημένες τεχνικές εκπαίδευσης προτείνονται:


  1.      .Οι συνθετικές δημιουργικές – διερευνητικές εργασίες.
      -Κάθε εικαστικό ζητούμενο δεν εμπεριέχει απλώς αλλά είναι καθαυτό μία συνθετική,        δημιουργική, διερευνητική εργασία.

           2.  Ο ημιδομημένος δυναμικός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία (ανοικτό Π.Σ., υπο διαμόρφωσιν το σύνολο των εργασιών).   
              
-Κάθε εικαστικό θέμα που διερευνά ο μαθητής είναι ανοιχτό και υπό διαμόρφωσιν μέχρι την ολοκληρωσή του.

  1. Η Ιδεοθύελλα ή καταιγισμός Ιδεών.
-Κάθε εικαστικό θέμα εκκινεί μέσα στην τάξη, ατομικά ή ομαδικά[3],  με ένα καταιγισμό ιδεών. Μέσω αυτού δημιουργούνται εικόνες στο νού των μαθητών, οι οποίες κατόπιν, μέσω της φαντασίας παίρνουν μορφή και τέλος υλοποιούνται σε ένα υλικό, όπως, παραδείγματος χάριν, σε  χαρτί (σχέδιο ή ζωγραφική), σε πηλό ή σε άλλα  υλικά, για τη δημιουργία τρισδιάστατου ή δισδιάστατου εικαστικού έργου.

  1. Η Πληθώρα επιλογών .
-Κάθε εικαστικό θέμα, από μόνο του αλλά και με την καθοδήγηση του Εικαστικού Εκπαιδευτικού,  προτρέπει τους μαθητές να επιλέξουν από πληθώρα σχημάτων, χρωμάτων και υλικών. Η επιλογή των εκφραστικών τους μέσων και οι  συνδυασμοί των διαφορετικών τεχνικών, θα δώσει διαφορετική μορφή στο εικαστικό τους έργο.

  1. Η Συμμετοχή στη μάθηση.
-Κάθε εικαστικό θέμα, από τη φύση του, στοχεύει στην ενεργή συμμετοχή του μαθητή με ιδέες και λύσεις, που ο ίδιος προτείνει.  Ο μαθητής καλείται να μετασχηματίσει την πολύπλοκη πραγματικότητα σε αφαιρετικές, νέες μορφές οπτικής τάξης, γεγονός που του διευρύνει την αντίληψη και τη νοημοσύνη[4].

            6. Σύγκριση με τον εαυτό και όχι με τον άλλο.

-Κάθε εικαστικό θέμα ή ζητούμενο, στο οποίο εγκύπτει  ο μαθητής, είναι ένα βήμα στην προσωπική πορεία γνωστικής, νοητικής, συναισθηματικής και κιναισθητικής του ανάπτυξης.

           7. Ο φάκελος εργασιών του μαθητή ή portfolio.

-Το  μπλοκ εργασιών στο οποίο συγκεντρώνονται σταδιακά τα έργα του μαθητή, έχει τη μορφή ενός portfolio. Ξεφυλλίζοντας  στο μπλοκ τα έργα του, από το ένα σχέδιο στο άλλο, παρατηρείται από τον ίδιο το μαθητή αλλά και από τον διδάσκοντα ή τους συμμαθητές του, η πορεία του και η ανέλιξη των μορφοπλαστικών αναζητήσεών του[5].

           8.  Η αυτοαξιολόγηση του μαθητή ή/και η αξιολόγηση από τους συμμαθητές του.

-Μετά το πέρας κάθε εργασίας, ο Εικαστικός Εκπαιδευτικός ενθαρρύνει το μαθητή στο σχολιασμό του έργου του, της επινοητικότητάς του, των λύσεων που μετείλθε, στη χρήση αυτού ή εκείνου του στοιχείου. Ο Εικαστικός Εκπαιδευτικός επίσης, ενθαρρύνει με ανοιχτές ερωτήσεις στο σχολιασμό των έργων μεταξύ των συμμαθητών, ώστε να καλλιεργείται η ελεύθερη και στοιχειοθετημένη κριτική και έκφραση λόγου.

           9. Η συστηματική παρατήρηση.

-Το μάθημα των Εικαστικών προϋποθέτει έναν Εικαστικό Εκπαιδευτικό ο οποίος δεν διδάσκει από την έδρα, αλλά βρίσκεται διαρκώς ανάμεσα στα θρανία, όπου εργάζονται οι μαθητές. Αυτό δίνει την ευχέρεια στον Εκπαιδευτικό να παρατηρεί κάθε μαθητή χωριστά και, ως ενορχηστρωτής, να προτείνει λύσεις ή να ενθαρρύνει όταν χρειάζεται, εφαρμόζοντας τη φθίνουσα διδασκαλία.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονιστεί με τον πιο σαφή τρόπο, ότι η το μάθημα της Τέχνης στο σχολείο δεν εξαντλείται στη «χειροτεχνία».

Το μάθημα της Τέχνης είναι ένα βίωμα πολυαισθητηριακό[6]. Είναι ένα βίωμα άσκησης του νου, σύλληψης ιδεών και επινοήσεων, όξυνσης της οπτικής αντίληψης, ανάπτυξης του νοητικού οραματισμού και τέλος, οπτικοποίησης της νοητικής σύλληψης. Ένα πολυαισθητηριακό βίωμα, το οποίο υλικοποιεί τις ιδέες, μία βιωματική άσκηση, η οποία μετατρέπει την άϋλη ιδέα σε «πράγμα».

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία της σχεδίασης στο χαρτί εκτυλίσσεται η οπτική σκέψη. Τα στοιχεία της πραγματικότητας γύρω (του χώρου και των πραγμάτων που τον ενοικούν) οργανώνονται σε πλήρεις συνθετικές τάξεις, τόσο πιο αυτόνομες, όσο αναπτύσσεται και οξύνεται η οπτική αντίληψη του μαθητή[7].

Συνοψίζοντας.


Ο Εικαστικός Εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια του μαθήματός του ενθαρρύνει, εκμαιεύει, αφήνει να συμβεί, απελευθερώνει τη ροή των σκέψεων των μαθητών να γίνουν εικόνες, βοηθά τους μαθητές στην αποσαφήνιση των περιεχομένων των εικόνων και στην οργάνωσή τους σε μία δημιουργική σύνθεση.

Ο Εικαστικός Εκπαιδευτικός δεν απορρίπτει και δεν αποθαρρύνει το μαθητή.

Γνωρίζει ότι στην τέχνη όλες οι λύσεις ενός προβλήματος είναι αποδεκτές[8].


Γνωρίζει και εκείνος/η βιωματικά, ότι η Τέχνη  βάζει κανόνες και ταυτόχρονα επιδιώκει την  υπέρβασή τους.

O Εικαστικός Εκπαιδευτικός εξασφαλίζει στον κάθε μαθητή ξεχωριστά, τη σιγουριά να παίρνει αποφάσεις σε ασφαλές έδαφος (κάθε λύση είναι αποδεκτή). Στον κάθε μαθητή μαθαίνει να αποθησαυρίζει τις σκέψεις του, με τη μορφή σημειώσεων-σχεδίων. Τον ενθαρρύνει στην έρευνα, τον προτρέπει στην αναζήτηση νέων λύσεων. Παροτρύνει κάθε μαθητή να γίνει ερευνητής[9], ως ένας μικρός Leonardo da Vinci.

O Εικαστικός Εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη έχει επικοινωνία με κάθε μαθητή, εντοπίζει τις ανάγκες του και τα ιδιαίτερα ταλέντα του.

Επισημαίνει τις αρετές του μαθητή και τις ενθαρρύνει. Δεν εστιάζει στις  αδυναμίες του, διότι  ενισχύοντας και στρέφοντας την προσοχή προς τις αρετές, οι αδυναμίες ατονούν από μόνες τους.

Ο Εικαστικός Εκπαιδευτικός δημιουργεί στην τάξη του κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης, οργανώνει δράσεις κιναισθητικές και πολυαισθητηριακές.

Εισάγει το μαθητή στο «ήμουν εκεί»: ο μαθητής γίνεται ο αυτόπτης μάρτυρας του δημιουργικού συμβάντος, καθίσταται ενεργητικά παρών στη μάθησή του.

Οι διδακτικές τακτικές που ακολουθεί ο Εικαστικός Εκπαιδευτικός μπορούν να εφαρμοστούν από κάθε εκπαιδευτικό. Η διδακτική του παρέχει ένα μοντέλο διαφοροποιημένης διδασκαλίας, το οποίο ο Εκπαιδευτικός κάθε ειδικότητας αν το ακολουθήσει,  μπορεί να μετατραπεί σε «εξαιρετικό εκπαιδευτικό».

Άλλωστε, αυτή είναι η επιδίωξη όλων όσοι θέλουν να βγαίνουν από την τάξη αναπτερωμένοι, ζωντανοί και ωφελημένοι.
Εκπαιδευτικοί δηλαδή, οι οποίοι, στο τέλος της διδακτικής ώρας, θέλουν να λένε στον εαυτό τους  «Α! Αυτό ήταν ένα ωραίο μάθημα!»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Arnheim,R., Οπτική Σκέψη, (Visual Thinking, 1969,1997), μετάφρ. Ι. Ποταμιάνος, Γ. Βρυώνη, University Studio Press, Θεσσαλονίκη: 2007
Arnheim,R., Τέχνη και Οπτική Αντίληψη, η ψυχολογία της δημιουργικής όρασης, (Art and Visual Perception, 1974), μετάφρ. Ι.Ποταμιάνος, Θεμέλιο, Αθήνα: 2005
Chapman,H.,L., Διδακτική της τέχνης, (Approaches to Art in Education, 1978), επιμ. Π. Χριστοδουλίδης, Νεφέλη, Αθήνα: 1993
Γκαγιώ, Μπ.-Α., Πλαστικές Τέχνες, στοιχεία μιας διδακτικής-κριτικής, (Arts plastiques, Éléments d’ une didactique-critique), μετάφρ. Μ. Καρρά, Νεφέλη, Αθήνα: 2002
Ρήγα, Α.-Β. και συνεργάτες, Ψυχολογία της Τέχνης, Δημιουργικότητα και μορφές τέχνης, Α΄Τόμος, Πεδίο, Αθήνα: 2009


Βλέπε επίσης
Εργασίες μαθητών Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου αναρτημένες στο Διαδίκτυο ως Art Projects:
Διάρκεια: Από: 17-01-2011 εως: 15-04-2011

Διάρκεια: Από: 17-01-2012 εως: 15-04-2012


Διάρκεια: Από: 17-01-2013 εως: 15-04-2013


[1] Για το Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή, βλέπε http://www.minedu.gov.gr/neo-sxoleio-main.html?showall=&start=1, τελευταία επίσκεψη σελίδας 3-10-2014
[2] Koλέζα, Ε., Διαφοροποιημένη διδασκαλία, βλέπε http://www.mathlab.upatras.gr/wp-content/uploads/2013/09/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1.pdf, τελευταία επίσκεψη σελίδας 3-10-2014
[3] Ρήγα, Α.-Β.,Δημιουργικότητα και ομαδικό ελεύθερο παιγνίδι σε παιδιά σχολικής ηλικίας:ανάλυση των συναισθημάτων του ερευνητή, στο Ψυχολογία της Τέχνης, Α΄τόμος, 2009, σελ 51-74
[4] Arnheim,R., Οπτική Σκέψη, (1969,1997), 2007, σελ 299 κ.ε.
[5] Chapman,H.,L., Διδακτική της τέχνης, (1978), 1993, σελ 183
[6] Στο ίδιο, σελ 177
[7] Arnheim,R., Οπτική Σκέψη, (1969,1997), 2007,σελ 301
[8] Γκαγιώ, Μπ.-Α.,Πλαστικές Τέχνες, 2002, σελ 175
[9] Από το σήμερα στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή, βλέπε http://www.minedu.gov.gr/neo-sxoleio-main.html?showall=&start=1, τελευταία επίσκεψη σελίδας 3-10-2014

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Σύρο για την Τέχνη και τη Διδακτική στο Σύγχρονο Σχολείο"Αναδεικνύοντας Γέφυρες Επικοινωνίας ανάμεσα στη Διδακτική και την Τέχνη στο Σύγχρονο Σχολείο" είναι ο τίτλος του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
που διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, 
στη Σύρο.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σύρου-Ερμούπολης 
απο Παρασκευή έως Κυριακή, 10,11, και 12 Ιουνίου 2016.

Για το πρόγραμμα επισκεφθείτε τη σελίδα του Συνεδρίου:    

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

η Τέχνη στην υπηρεσία των ανθρώπινων αξιών

Με πρωτοβουλία
της Ενωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων          
Για την Ειρήνη και για τις ανθρώπινες αξίες
 δημιούργησαν φέτος τα έργα τους
οι μαθητές απο 212 σχολεία
που διδάσκουν
131 εικαστικοί εκπαιδευτικοί 


Θεσσαλονίκη: 7-24 Απριλίου 2016, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
42 εικαστικοί εκπαιδευτικοί με 61 σχολεία της Βόρειας Ελλάδας
(17 Δημοτικά,  31 Γυμνάσια,  11 Λύκεια, 2 ΕΕΕΕΚ )
Αθήνα:  11-20 Μαΐου 2016, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα»
51 εικαστικοί εκπαιδευτικοί με 71 σχολεία της Αττικής
(29 Δημοτικά, 30 Γυμνάσια, 11 Λύκεια, 1Τ.Ε.)
Ζάκυνθος: 13-17 Μαΐου 2016, στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου
9 εικαστικοί εκπαιδευτικοί, 14 σχολεία
Μυτιλήνη: 14-18 Μαΐου 2016, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης
7 εικαστικοί εκπαιδευτικοί 13 σχολεία
(9 Δημοτικά  4 Γυμνάσια)
Λέρος: 18-22 Μαΐου 2016, στο Δημοτικό Σχολείο Λακκίου Λέρου
2 εικαστικοί εκπαιδευτικοί και δάσκαλοι 8 σχολεία
(4 Δημοτικά, 4 Γυμνάσια)
Ρόδος: 10-20 Ιουνίου 2016 στην Οπλοθήκη De Milly
4 εικαστικοί εκπαιδευτικοί 4 σχολεία
(4 Δημοτικά, και το Εικαστικό Εργαστήριο ΔΟΠΑΡ)
Πάτρα: 13-19 Ιουνίου 2016 στην Αγορά Αργύρη
    16 εικαστικοί εκπαιδευτικοί 45 σχολεία

Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

ελευθερα λογισμικά για ζωγραφική στο διαδίκτυο

Ας θυμηθούμε:
Σε ένα σεμινάριο με θέμα "ο διαδραστικός πίνακας και η αξιοποίησή του στο μάθημα των Εικαστικών" και στο πλαίσιο των σεμιναρίων "Ψηφιακή τάξη και  ένταξη του Η/Υ στο μάθημα των Εικαστικών" (σχ. έτος 2009-10) είχαν παρουσιαστεί (στην Τρίπολη και με τη συνεισφορά της Γ. Παπαδοπούλου, ΠΕ08) λογισμικά προγράμματα που δουλεύουν ελεύθερα στο διαδίκτυο και που μπορούν να λειτουργήσουν διπλά: είτε ως εφαρμογές online, αν δηλαδή ο διαδραστικός πίνακας είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, είτε ως οποιοδήποτε πρόγραμμα σε υπολογιστή, με απλή εφαρμογή offline, αν ο διαδραστικός δεν είναι συνδεδεμένος. 
Δουλεύουν όμως σε κάθε υπολογιστή.
Αναζητείστε τα.


Δωρεάν διαδραστικές εφαρμογές και online προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μάθημα των Εικαστικών

Ένα εντυπωσιακό πακέτο ζωγραφικής με πολλές δυνατότητες και δωρεάν online. Διατίθεται και σε εμπορική έκδοση με περισσότερα στοιχεία και δυνατότητες.
---------------------------------------------
http://www.onemotion.com/flash/sketch-paint/
Ενα πρόγραμμα για ελεύθερο και εντυπωσιακό "μουτζούρωμα"
__________________________
Ένα πρόγραμμα με πιο «περίεργα» και εξεζητημένα brushes, που δημιουργούν abstract effects.
__________________________
Artpadhttp://artpad.art.com/artpad/painter/  Απλό στη χρήση του, με ωραίο replay (ώστε να βλέπεις ξανά τα στάδια δημιουργίας του έργου και μάλιστα επιλέγοντας ταχύτητα!)
__________________________
Ένα πρόγραμμα για μικρότερα παιδιά, με ποικιλία από «κραγιόν» και «μαρκαδόρους».
__________________________
Μια δωρεάν online εφαρμογή flash που δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσει κανείς, με συγκεκριμένες γραμματοσειρές και αυτοματοποιημένα εφέ, λογότυπα σε στυλ graffiti. Πολύ διασκεδαστικό και εύχρηστο για παιδιά.
__________________________
Ένα πρόγραμμα για ζωγραφική σε «κινέζικο στυλ», με το κατάλληλο υπόβαθρο («χαρτί»), μελάνι και τα αντίστοιχα πινέλα!
__________________________
Ένα εισαγωγικό πρόγραμμα για δημιουργία μοτίβων από φωτογραφημένες υφές και φυσικές μορφές. 
__________________________
Συλλογή διαδραστικών εργαλείων: The Art Zone    http://www.nga.gov/kids/zone/zone.htm
Μια πολύ ωραία συλλογή με διαδραστικές δραστηριότητες (still life composercollage machine κα).
________________________________________________________
Ορισμένα πιο θεωρητικά ή παιχνίδια + δραστηριότητες σχετικά σε συγκεκριμένους καλλιτέχνες/κινήματα κλπ

·         TATE tools (interactive whiteboard materials) (αποθηκεύονταιείναι σε μορφή powerpoint και σημειώσεων):http://www.tate.org.uk/learning/schools/interactivewhiteboardmaterials13282.shtm
·         Kurt Schwitters - Collage A4 (με παιχνίδι)
·         Kandinsky  (με παιχνίδι)
·         www.monet2010.com  (tour)
·         Mondrian (παιχνίδι) http://www.stephen.com/mondrimat/
·         Jackson Pollock  (https://wbx-files.s3.amazonaws.com/jacksonpollock_by_miltos_manetas.swf)   Ένα παλιότερο έργο-εφαρμογή του Μίλτου Μανέτα: ζωγραφική σε στυλ JacksonPollock, χωρίς όμως να λερώνεται κανείς! Κάνοντας κλικ το χρώμα αλλάζει με τυχαίο τρόπο.
__________________________
Μουσεία –Πινακοθήκες

Το Google Art Project δίνει τη δυνατότητα της εικονικής περιήγησης σε πολλές από τις μεγαλύτερες πινακοθήκες και μουσεία του κόσμου.
__________________________

Πηγές με διάφορες διαδραστικές εφαρμογές κλπ:
·         http://www.cleo.net.uk/ (για διάφορες ηλικιακές βαθμίδες)

·         http://ccsabres.blogspot.com/p/interactive-music-and-art-activities.html (Interactive Music and Art Activities)

__________________________

Διαθεματικά
Βασικό λεξιλόγιο της ζωγραφικής (θεματικές δραστηριότητες) στα αγγλικά: http://www.curriculumbits.com/art-design/art-words-landscape-painting/ καιhttp://www.curriculumbits.com/prodimages/details/art/art0014.html