Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΤΑΞΗ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ιστορία της τέχνης  ώρες 2 

ΏΡΕΣ 1

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι 

α) Η γνωριμία των μαθητών με τους πιο σημαντικούς σταθμούς της ιστορικής διαδρομής της τέχνης με ιδιαίτερη αναφορά στις εκφράσεις της ελληνικής τέχνης,

β) η εισαγωγή των μαθητών σε βασικές έννοιες και μορφές της τέχνης και 

γ) η άσκηση των μαθητών στην «ανάγνωση» των καλλιτεχνικών έργων σε σχέση με τον άνθρωπο, την κοινωνία και την εποχή τους.

Διδακτέα ύλη
Εισαγωγή στις έννοιες της τέχνης και του ωραίου σε σχέση με τον άν­θρωπο και την κοινωνία. Χαρακτηριστικά της καλλιτεχνικής δημιουρ­γίας.

Είδη τεχνών: 

Υλικά και μορφές. 

Αφετηρία και λειτουργία: 

Μαγική επι­κοινωνία με τη φύση 

- Θρησκευτική επικοινωνία με το θεό - Ανθρώπινη επι­κοινωνία - Γνώση ή ικανότητα - 

Πολιτισμικό προϊόν - Προσωπική έκφραση
.
Η τέχνη των σπηλαίων. 
Η οργάνωση των μορφών στους πρωτόγονους πολιτισμούς και στην παιδική ηλικία.

Ελληνική τέχνη: Πολιτισμός του Αιγαίου και σχέση με πολιτισμούς της εγγύς Ανατολής. 

Μινωϊκός, Μυκηναϊκός, Κυκλαδικός, Γεωμετρική τέχνη, αρχαϊκή, κλασική, ελληνιστική, 

ελληνορωμαϊκή - 

Επιλογή των πιο χαρα­κτηριστικών ειδών τέχνης. 

(Αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική) και των πιο αντιπροσωπευτικών έργων. 

Τέλος θα διατεθούν 3-4 διδακτικές ώρες για την αρχαία ελληνική μουσική.

Τάξη Β' ώρες 2 Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι αυτός που διατυπώνεται για την Α’ τάξη. Διδακτέα ύλη.

Η τέχνη στους Νέους χρόνους. Βυζάντιο. Ευρώπη.

 Ο χαρακτήρας τα είδη και οι μορφές της μεσαιωνικής τέχνης. 

Αναγέννηση - Μπαρόκ - Μανιε­ρισμός - Ροκοκό - Κλασικισμός - Ρομαντισμός.

Τα ρεύματα εξετάζονται τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική έκ­φρασή τους.

Διατίθεται χρόνος για την εξέταση της ελληνικής λαϊκής τέχνης.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΩΣ


Υπουργική Απόφαση Αριθ. Γ2/2299/30-05-1989   ΦΕΚ453/Β'/12-08-1989

ΦΕΚ 1643/τ. Β΄/21.7.2011 ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου