Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΕΚ Πάτρας, Σεπτέμβριος 2011


Για την ενότητα 4β. Σχέδια εργασίας, ερευνητικές εργασίες (projects), ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, λειτουργία των ομάδων. (Εργαστήριο: 4 ώρες) στον μαυροπίνακα ως σχέδιο δράσης των ομάδων (συμμετείχαν ειδικότητες Φιλολόγων, Θεολόγων, Αγγλικής, Ιταλικής και Γερμανικής φιλολογίας) είχαν γραφτεί τα εξής:

1η ομάδα
Θέμα Ερευνητικής εργασίας (ενδεικτικά): Η ελληνική γλώσσα και τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας (ΤΠΕ, ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, κινητή τηλεφωνία) ή
άλλη επιλογή θέματος της ερευνητικής εργασίας
Η ομάδα πρέπει να παρουσιάσει:
 • Κριτήρια επιλογής του θέματος και της
 • Συγκρότησης των ομάδων
 • Κατανομή των εργασιών
 • Παρακολούθηση των εργασιών (πώς;)
 • Μεθοδολογικά εργαλεία
 • Πηγές πληροφόρησης
 • Τρόποι παρουσίασης της εργασίας
 • Τρόπος αξιολόγησης των ομάδων
2η ομάδα
Θέμα: Οργάνωση μικροδιδασκαλίας  για μία τάξη οργανωμένη σε ομάδες
Η ομάδα πρέπει να παρουσιάσει τη διαδικασία της οργάνωσης της τάξης σε ομάδες, αφού επιλέξει έναν εκπρόσωπο-ομιλητή, ο οποίος παιζει το ρόλο του διδάσκοντα:
 •  Επίδειξη: ο ομιλητής απευθύνεται στην ομάδα
 • Πώς θα παρουσίασει τα θέματα, πώς θα προτείνει την επιλογή των θεμάτων
 • Με ποια κριτήρια θα οργανώσει τις ομάδες
 •   Πώς θα προτείνει-ορίσει-συναποφασίσει με μαθητές την κατανομή εργασιών
 • Ποιες πιθανές πηγές άντλησης πληροφοριών θα προτείνει
 •  Πώς θα ενθαρρύνει
 •  Τρόπος αντιμετώπισης αποριών, ή αλλιώς
 • Επικοινωνιακό ρεπερτόριο
3η ομάδα
Θέμα: η ομαδική εργασία ως διδακτική μέθοδος
Η ομάδα μελετάει τα θετικά και αρνητικά της ομαδικής εργασίας
Πρέπει να παρουσιαστούν:
 • Δεξιότητες του εκπαιδευτικού
 • Κριτήρια επιλογής των θεμάτων
 •  Μέθοδοι ενθάρρυνσης-ανατροφοδότησης
 • Οργάνωση πίνακα αξιολόγησης α. ομάδας β. μαθητή
 • Αναστοχασμός: τα υπέρ και τα κατά της ομαδικής εργασίας
 •  Πιθανά προβλήματα και δυσκολίες , τρόποι πρόληψης


  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου