Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΕΚ Πάτρας, Σεπτέμβριος 2011

Στις αρχές Σεπτεμβρίου δίδαξα στα ΠΕΚ Πατρών. Υποσχέθηκα στους συναδέλφους που παρακολούθησαν την ενότητα 3β. Προετοιμασία διδακτικής ενότητας ή κεφαλαίου [....]διδακτικές στρατηγικές και διδακτικά εργαλεία, ότι θα αναρτήσω τα περιεχόμενα και αυτής και της ενότητας  4β. Σχέδια εργασίας, ερευνητικές εργασίες [...] λειτουργία των ομάδων.
Ομολογουμένως με αρκετή καθυστέρηση, το κάνω τώρα.
Πρώτη ανάρτηση, το φύλλο οργάνωσης μαθήματος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΗΣ

π.χ. Ενότητα «Χρώμα»

ΤΑΞΗ


ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

π.χ. «θερμά-ψυχρά»

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑΤΙ;
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ με τα προηγούμενα

Ως προς ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
Ως προς ΤΑ ΥΛΙΚΑ:

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1
2
3
(όχι παραπάνω από τρεις στόχοι σε κάθε μάθημα. Οι στόχοι ταυτίζονται με  τα κριτήρια αξιολόγησης)

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΝΑ:ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ (είδος και φύση των δραστηριοτήτων)

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  (στάδια του μαθήματος)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: (π.χ. μετωπική διδασκαλία, παρουσίαση σε power point, καταιγισμός ιδεών, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, μάθηση μέσω ανακάλυψης, παιχνίδι ρόλων, διδασκαλία με ερωταποκρίσεις, διερευνητική μάθηση, παρωθητικός κατευθυνόμενος διάλογος, μη κατευθυνόμενος διάλογος )


 ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ/ ΑΦΊΣΕΣ/ ΕΡΓΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ SLIDES ΕΡΓΩΝ/ ΥΛΙΚΑ /

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ


ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ø  Τα κριτήρια αξιολόγησης : επιτεύχθηκαν οι στόχοι που θέσαμε στην αρχή της ενότητας;
Ø  Ο βαθμός επίτευξης κάθε στόχου από κάθε μαθητή προσδιορίζει και το βαθμό αξιολόγησής του:
1ος στόχος: επιτεύχθηκε από το  0…………………..10……………………..20
2ος στόχος: επιτεύχθηκε από το  0…………………..10……………………..20
3ος στόχος: επιτεύχθηκε από το  0…………………..10……………………..20

ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ø  Πόσοι μαθητές ανταποκρίθηκαν στους στόχους που έθεσα;
Ø  Πόσο καλά ανταποκρίθηκαν οι μαθητές στους στόχους που έθεσα;
Ø  Πώς ανταποκρίθηκα εγώ στους στόχους και στις δυσκολίες που εμφανίστηκαν;
Ø  Τι πρέπει να κάνω ώστε να είναι πιο κατανοητό το μάθημά μου;
Ø  Τι είμαι πρόθυμος-η να αλλάξω για να κάνω το μάθημα έτσι όπως το θέλω;
Ø  Τι πρέπει να κάνω-αλλάξω-βελτιώσω-παραλλάξω για να γίνει το μάθημά μου πηγή δημιουργικής ευχαρίστησης για μένα και τους μαθητές μου;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου