Κυριακή, 31 Αυγούστου 2008

Α΄ ΤΑΞΗ
Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ

Αρ.μαθ/
μάτων ή ημερ/νία --- Ενότητα --- Ασκηση
1. Παράδοση υλικών (Μπλοκ Νο 4, Μαρκαδόροι και/ή τέμπερες, μολύβια, χάρακας κλπ.επίσης εξηγούμε ότι θα χρειαστούμε χαρτιά από περιοδικά κλπ. διότι θα κάνουμε στο β΄τρίμηνο collage).Εισαγωγή στο μάθημα, Μιλώντας για το χρώμα Β.Μ.σελ.17,18,19,20,21
2. Αρχές χρωματολογίας, Β.Μ.σελ.22. Ασκηση:στο μπλοκ σχεδιάζουμε τα βασικά χρώματα στο τετράγωνο, τρίγωνο και κύκλο ή Aσκηση:από Τ.Α. σελ.6 και 8
3-4. -συνέχεια ενότητας- Aσκηση:Τοπίο (θάλασσα, ουρανός, βουνά, τρία δέντρα, ένα καράβι) μόνο με τα τρία βασικά χρώματα
5-6. -συνέχεια ενότητας- Aσκηση:Αφηρημένο θέμα (ατέρμονη γραμμή σε όλο το φύλλο του μπλοκ πχ.Β.Μ.σελ.18,εικ.33) χρωματισμένο μόνο με συμπληρωματικά
7-8. Θερμά-Ψυχρά χρώματα, Β.Μ.σελ.26,27,28. Aσκηση: Διπλό τοπίο, Χειμώνας-Καλοκαίρι, Τ.Α. σελ.8
9. Τεστ Αξιολόγησης.Aσκηση: Ασκηση 3 από Τ.Α. σελ.6. Αντί για χαρτί ζητείστε να κάνουν μία κίνηση-χειρονομία(μουντζούρα)με το μολύβι. Ζητάμε να χρωματίσουν με βασικά και ένα συμπληρωματικό.
10-11. Το αφαιρετικό και το αφηρημένο, συζήτηση για το Ωραίο, Β.Μ. σελ 12,13,14-16
(στο τέλος του μαθήματος ειδοποιούμε τα παιδιά να φέρουν χαρτιά από περιοδικά, κόλλα, ψαλίδι, για να αρχίσουμε στο επόμενο τρίμηνο collage). Aσκηση:Τ.Α. σελ.10, άσκηση 1, κεφάλι με ατέρμονη γραμμή (συγκρίνω με Β.Μ.σελ16 εικ.29) χρωματίζουν με συμπληρωματικά και ένα βασικό.
Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ
1. O ζωγραφικός χώρος Β.Μ.σελ.29. Ασκηση: ζητάμε να ρίξουν πάνω στο χαρτί του μπλοκ ό,τι είναι στο θρανίο (γόμα, ξύστρα, χάρακας, μολύβια). Αναζητούν την καλύτερη σύνθεση, τα σχεδιάζουν, και τα χρωματίζουν με όλα τα χρώματα.
2-3. Η σύνθεση Β.Μ. σελ.30,31
Η οπτική ζυγαριά Β.Μ.σελ34. Ασκηση:Κόβουν χαρτιά και ό.π. τα ρίχνουν πάνω στο χαρτί του μπλοκ και αναζητούν την καλύτερη συνθετικά θέση.(επειδή είναι η περίοδος των Αποκρέω, την ασκηση μπορούμε να παραλλάξουμε ζητώντας να κάνουν σύνθεση με χαρτιά κομμένα οβάλ και τα μετατρέπουν σε μάσκες)
4-5. Ο ρυθμός Β.Μ. σελ.32,33. Aσκηση: με collage, κάνναβος, όπως Β.Μ.σελ.34, εικ.76
6. Τεστ αξιολόγησης. Aσκηση:Ασκηση με collage από Τ.Α. σελ 13, ασκηση εικ.24
7-8. Συνθέτοντας με χαρτιά σαν ψηφιδωτό. Aσκηση:από Τ.Α. σελ 12, στο μπλοκ
9-10. Συνθέτοντας με μεγάλα κομμάτια χαρτί και/η παίρνοντας έτοιμα στοιχεία από τα περιοδικά. Aσκηση: Τοπίο ή Νεκρή Φύση
Γ΄ΤΡΊΜΗΝΟ
1-2. -Συνέχεια ενότητας Σύνθεση- Aσκηση: από Τ.Α. σελ.16, κολλάμε στο κέντρο του φύλλου του μπλοκ μία εικόνα και συμπληρώνουμε με χρώμα ή ξανά collage τη συνέχεια όπως η φαναζόμαστε. Επι τη ευκαιρία συζητάμε και την άσκηση της εικ. 36 στην ίδια σελίδα
3-4. Σχέδιο με βάθος, Β.Μ. σελ.42. Ασκηση: Το περίπτερο. Collage ή μικτή τεχνική
5-6. -συνέχεια ενότητας- Β.Μ. σελ.43,44. Ασκηση: Κοιτώντας μέσα από το ανοιχτό παράθυρο ή Aσκηση: γυάλα με ψάρια πάνω στο τραπέζι μπροστά από το ανοιχτό παράθυρο βλ.Β.Μ.σελ.43, εικ.107 και 108
7-8. -συνέχεια ενότητας- Aσκηση:Ο Βυθός, μικτή τεχνική, βλ. και Τ.Α. σελ 9 εικ.8 και 9


ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
Ιμπρεσιονισμός
Εξπρεσιονισμός
Αναπαραστατικό
Αφαιρετικό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου