Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΠΟΠΤΕΙΕΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
                                                          
  ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017-2018

     Αγαπητοί Συνάδελφοι της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας          Εκπαίδευσης,          
                            καλή και Δημιουργική σχολική χρονιά


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πλαίσιο των σκοπών λειτουργίας του  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»  Μ.Κ.Ο- O.C.E.A.N   N.G.Ο, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και εμπειρία την προηγούμενη σχολική χρονιά, θα δημιουργηθούν και θα λειτουργήσουν και την περίοδοΟκτωβρίου 2017 - Ιουνίου 2018 οι

   «Ομάδες Στήριξης Εκπαιδευτικών και  Διαχείρισης Θεμάτων που δημιουργούνται    
    στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον» με ομαδοαναλυτική προσέγγιση ( Εποπτεία) .

   Θα απευθύνονται  σε :

·         Σχολικούς Συμβούλους,
·         Διευθυντές Σχολικών μονάδων,
·         Εκπαιδευτικούς, 
·         Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών) και ΚΕΣΥΠ,
·         Υπεύθυνους Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων
·         Κάθε εκπαιδευτικό που αναζητά την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη συνδυάζοντάς την με την αυτογνωσία και με  την ψυχική  υγεία και ηρεμία.

Σκοπός: Η εποπτεία έχει ως σκοπό να διερευνηθούν διάφορες εναλλακτικές λύσεις ενός συγκεκριμένου προβλήματος και να επιλεγεί η καταλληλότερη. Επίσης με την ανταλλαγή εμπειριών και το μοίρασμα συναισθημάτων να αναπτυχθεί μία σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των συμμετεχόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόλυτη εχεμύθεια και η τήρηση του απορρήτου.
Μεθοδολογία: Συζήτηση σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο που βασίζεται στις αρχές της Ομαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας με ελευθέρως ρέουσα συζήτηση, η οποία και διευκολύνει τα μέλη των ομάδων να εκφραστούν συναισθηματικά και επιπλέον να μάθουν με βιωματικό τρόπο για τη δυναμική και την τεχνική διαχείρισης των ομάδων. Οι συμμετέχοντες επίσης έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν στις ομαδικές διαδικασίες και να επεξεργαστούν διάφορα ζητήματα και προβληματισμούς
Θεματολογία: Τα θέματα που θα συζητιούνται κάθε φορά θα είναι αυτά που θα φέρνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες και δυσκολίες στην καθημερινή πράξη και θα έχουν σχέση με:
·               Διαχείριση της τάξης
·               Επίλυση συγκρούσεων σε επίπεδο τάξης ή σχολείου
·   Βελτίωση του Σχολικού Κλίματος
·   Αξιολόγηση
·   Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
·   Αντιμετώπιση ιδιαίτερων περιπτώσεων
Τα θέματα καλύπτονται και θεωρητικά με προσέγγιση καινοτόμων μεθόδων και σύγχρονης βιβλιογραφίας
Η πρώτη συνάντηση για ενημέρωση  χωρίς  καμιά υποχρέωση θα γίνει στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 μμ στο χώρο του φορέα.  
Συντονίστριες των  Ομάδων :
Δήμητρα Κατσιδονιώτη - Σκούφη, MSC, τ. Διευθύντρια 2ου Λυκείου Χαϊδαρίου, επίτιμη Προϊσταμένη 1ου, 2ου και 4ου Γραφείου Δ.Δ.Ε. Γ΄Αθήνας, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δ.Δ.Ε. Γ΄Αθήνας, Επιμορφώτρια Β΄ Επιπέδου, Σύμβουλος Ομάδων και Οργανισμών
Αγγελική Γιαννάτου, ΜΑ, τ. Διευθύντρια 2ου Γυμνασίου Ασπροπύργου, Σύμβουλος Ομάδων και Οργανισμών
Πληροφορίες                                         Εγγραφές:  στο  link                     
                                                    https://goo.gl/forms/TqdIvsub1M9TdXO12                                                                                                  
Τηλ.    210 5813797
Fax    210 5822961
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου