Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

μαθηματα επιλογής στη Γ΄Λυκείου

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4327 Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 

Στο άρθρο 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται παράγραφος 3Γ, ως ακολούθως: 
«3Γ. Τα Μαθήματα Επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου διδάσκονται δύο (2) ώρες και οι μαθη− τές της επιλέγουν μεταξύ των εξής προσφερόμενων μα− θημάτων: 
α) Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά), 
β) Ελεύθερο Σχέδιο,
 γ) Γραμμικό Σχέδιο, 
δ) Ιστορία της Τέχνης, 
ε) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ).

 Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, δύνανται να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακολουθήσουν και τα δύο μαθήματα, εκ των οποίων το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολόγιου προγράμματος. 

Στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν προβλέπονται μαθήματα επιλογής.» 

 Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από το σχολικό έτος 2015−2016.

ν ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄ 50)


ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:Μάθημα επιλογής
ώρες
Α΄ανάθεση
Β΄ανάθεση
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
2
ΠΕ12(.01, 02, .03), ΠΕ17(.01, 05)
ΠΕ08
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
2
ΠΕ08
ΠΕ12.02
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
2
ΠΕ08, ΠΕ12.02
ΠΕ02
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου