Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Η Τέχνη ως σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη των παιδιών

Γιατί η τέχνη είναι σημαντική;·        Γιατί είναι "γλώσσα" που καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι, όσο διαφορετικοί και αν είναι πολιτισμικά, κοινωνικά, μορφωτικά ή οικονομικά και ενισχύει το σεβασμό για τον πολιτισμό "των άλλων"
·        Η "γλώσσα" της τέχνης περιλαμβάνει συμβολικά συστήματα  τόσο σημαντικά, όσο τα γράμματα και οι αριθμοί
·        Η Τέχνη βάζει σε εγρήγορση το νου, το σώμα και το πνεύμα
·        Δίνει ευκαιρίες για έκφραση, φέρνοντας τον εσωτερικό κόσμο έξω, στον κόσμο της πραγματικότητας
·        Δημιουργεί σύνδεση ανάμεσα στο κίνητρο, τη διδασκαλία, την επίτευξη του στόχου και την πρακτική εφαρμογή, οδηγώντας σε βαθιά κατανόηση
·        Προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσει κανείς βιωματικά την εμπειρία της διαδικασίας, από την αρχή μέχρι το τέλος
·        Αναπτύσσει ταυτόχρονα τόσο την ανεξαρτησία, όσο και τη συνεργασία
·        Προσφέρει άμεση ανατροφοδότηση και ευκαιρίες για σκέψη
·        Καθιστά δυνατό να αξιοποιηθούν οι ατομικές δυνατότητες
·       Καθιστά δυνατό να γίνουν κατανοητές  δύσκολες, αφαιρετικές  έννοιες 
·        Συγχωνεύει τη μάθηση της διαδικασίας και του περιεχομένου
·        Βελτιώνει τις σχολικές επιδόσεις, καθώς βελτιώνει τις συμπεριφορές, την κοινωνικότητα, την κριτική και τη δημιουργική σκέψη
·        Βάζει σε εφαρμογή και αναπτύσσει υψηλότερες δυνατότητες σκέψης όπως η ανάλυση, η σύνθεση, η εκτίμηση και η επίλυση προβλημάτων
·        Παρέχει τρόπο μάθησης για κάθε μαθητή
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου