Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

«Το Φεγγάρι»


Θέμα: «ESA Kids, Space Gallery Competition – Διαγωνισμός Καλλιτεχνικής Δημιουργίας: νέο θέμα διαγωνισμού κάθε μήνα!»

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος – European Space Agency (ESA) συνεχίζει τη διεξαγωγή μηνιαίου διαγωνισμού καλλιτεχνικής δημιουργίας με θέμα σχετικά με τον τομέα του Διαστήματος. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές ηλικίας έως και 14 ετών. Οι καλύτερες συμμετοχές κάθε μήνα επιλέγονται προς εμφάνιση στον ιστότοπο του Οργανισμού, www.esa.int/kids ενώ ο τελικός νικητής λαμβάνει ειδικό βραβείο από τον Οργανισμό.
Το θέμα διαγωνισμού του τρέχοντος μηνός είναι «Το Φεγγάρι», με την 30η Σεπτεμβρίου 2011 ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των έργων, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω e-mail: kids@esa.int ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ESA Kids, c/o Ms. Asa Ericson, ESRIN, Via Galileo Galilei, C.P. 64 I-00044, Frascati, Italy, από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο:
http://www.esa.int/kids Space Gallery Competition»). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου