Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Τεχνική ΕκπαίδευσηΝέο Τεχνολογικό Λύκειο που θα παρέχει πιστοποιηµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα δύο επιπέδων και θα δίνει πρόσβαση στα ΤΕΙ ακόµα και χωρίς εξετάσεις για όσους φοιτήσουν σε αυτό 4 χρόνια, σχεδιάζει τώρα το υπουργείο Παιδείας.

Στη θέση των σηµερινών ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, που δεν έχουν επιτύχει τον στόχο για επαγγελµατική εξειδίκευση, επιχειρείται να δηµιουργηθεί ένα σχολείο µε 3+1 έτη σπουδών (το τέταρτο προαιρετικά) που θα παρέχει και πιστοποίηση επαγγελµατικών προσόντων στους αποφοίτους του.

«Τις τελευταίες 10ετίες υποτιµήσαµε και υποβαθµίσαµε την τεχνική - επαγγελµατική εκπαίδευση. Χρειαζόµαστε ένα άλµα, που θα καταστήσει το Τεχνολογικό Λύκειο ναυαρχίδα για την επαγγελµατική αναδιάταξη, που είναι αναγκαία για την αγορά εργασίας. Την επόµενη ηµέρα που τελειώνει κάποιος το Τεχνολογικό Λύκειο θα έχει επαγγελµατικά δικαιώµατα», είπε χαρακτηριστικά η Αννα ∆ιαµαντοπούλου παρουσιάζοντας το σχέδιο, ενώ η Εύη Χριστοφιλοπούλου το χαρακτήρισε «ισάξιο και ισότιµο µε το Γενικό Λύκειο».

Σύμφωνα με τη νέα πρόταση που τέθηκε από χθες σε διαβούλευση: Καταργείται ο διαχωρισµός της τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ και δηµιουργείται ένας ενιαίος τύπος Τεχνολογικού Λυκείου σε συνδυασµό µε την προώθηση νοµοθετικά κατοχυρωµένων επαγγελµατικών δικαιωµάτων για όλες τις ειδικότητες.

∆ιασφαλίζεται η πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση για όσους µαθητές επιθυµούν.

Το Τεχνολογικό Λύκειο έχει διάρκεια 3+1 έτη, καθώς ιδρύονται Τµήµατα Ειδίκευσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης διάρκειας ενός έτους.

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αυτού θα αποκτήσουν πτυχίο ειδικότητας επιπέδου προσόντων 3 (απονέµεται σε αποφοίτους µεταδευτεροβάθµιων τµηµάτων).

Οι ειδικότητες θα προσδιορίζονται κυρίως µε βάση τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας.

Ιδρύονται και Πειραµατικά Τεχνολογικά Λύκεια.

Ποιες είναι οι διαφορές µε τα σηµερινά ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Σε τι διαφέρουν; 

Aύξηση ωρών διδασκαλίαςσε 2.146 ώρες (µε 3+1 έτη), από 1.189 στα ΕΠΑΛ.

Προγράµµατα σπουδών προσαρµόζονται στο ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς πιστωτικών µονάδων.

Εισάγεται ο θεσµός της ερευνητικής εργασίας.

Πρακτική άσκηση στο τρίτο και στο τέταρτο έτος και δυνατότητα πραγµατοποίησης µαθητείας.

∆ύο επίπεδα προσόντων. Επίπεδο 2 στο τέλος της τριετίας και επίπεδο 3 στο τέλος του τέταρτου έτους. Εξετάσεις πιστοποίησης.

Πώς ο µαθητής θα αποφασίσει για τον τοµέα που θα ακολουθήσει στη Β’ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου; 

Στην Α’ τάξη θα υπάρχουν µαθήµατα επιλογής/προσανατολισµού, αντίστοιχα των τοµέων που θα λειτουργούν στη Β’ τάξη. Ο µαθητής θα επιλέγει δύο και θα αποφασίζει αν τον ενδιαφέρουν οι τοµείς.

Αν ένας µαθητής αλλάξει γνώµη προαγόµενος από την Α’ τάξη µπορεί να συνεχίσει στο Νέο Λύκειο; 

Μπορεί να συνεχίσει κανονικά.

Πόσα χρόνια διαρκούν οι σπουδές; 
∆ιαρκούν 3+1 έτη (το ένα κατ’ επιλογήν ανάλογα µε τα επαγγελµατικά προσόντα).

Τίτλοι σπουδών 

Ο απόφοιτος της Γ’ τάξης θα αποκτά Απολυτήριο και Πτυχίο επιπέδου προσόντων 2 σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία 36/2005. Ο απόφοιτος του Τµήµατος Ειδίκευσης θα αποκτά, ύστερα από εξετάσεις πιστοποίησης, πτυχίο επιπέδου προσόντων 3.

Γιατί χρειάζεται τέταρτο έτος; 

Εξασφαλίζει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, µε δεδοµένο ότι στην Α’ τάξη δεν διδάσκονται µαθήµατα τοµέα ή ειδικότητας.

Ποιος είναι ο σκοπός του τµήµατος Γενικής Παιδείας, στη Γ’ τάξη του Τεχνολογικού Λυκείου; 

Σε αυτό διδάσκονται τα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα και οι απόφοιτοι παίρνουν απολυτήριο ισότιµο µε αυτό του Γενικού Λυκείου. Οσοι µαθητές επιλέξουν το τµήµα, θα έχουν δυνατότητα ουσιαστικής προετοιµασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Πώς θα γίνεται η πρόσβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση; 
Οποιος τελειώνει την Γ’ τάξη θα έχει πρόσβαση στα ΤΕΙ συµµετέχοντας σε ειδικές εξετάσεις. Επίσης, όποιος τελειώνει το 4ο έτος και εφόσον έχει επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα έχει πρόσβαση στα ΤΕΙ, χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις

Τι θα γίνει µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων; 

Εναν χρόνο µετά την πλήρη εφαρµογή του συστήµατος θα υπάρχουν όλα τα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Παράδειγµα: Απόφοιτος ηλεκτρολόγος από το Γ’ έτος του Τεχνολογικού Λυκείου γίνεται ηλεκτροτεχνίτης Γ’ ειδικότητας. Υστερα από προϋπηρεσία 2 ετών µπορεί να πάρει άδεια Αρχιτεχνίτη.

Οι νέοι προτιµούν το Γενικό Λύκειο 

Στην Αυστρία, την Ελβετία, την Τσεχία και αλλού, 6 και 7 στους δέκα νέους επιλέγουν την Τεχνολογική Εκπαίδευση, ενώ τα ποσοστά ανεργίας µειώνονται όσο περισσότεροι την επιλέγουν. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε έρευνα που παρουσίασε πρόσφατα το υπουργείο Παιδείας, οι νέοι µας απαξίωσαν τα ΕΠΑΛ καθώς µόλις 25% τα επιλέγουν αντί 75% στο Γενικό Λύκειο, ενώ µέσα σε 10 χρόνια ο µαθητικός πληθυσµός τους συρρικνώθηκε. Η απαξίωση της Τεχνικής Εκπαίδευσης οφειλόταν µεταξύ άλλων ανεπάρκεια των παρεχόµενων επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων, µε αποτέλεσµα να είναι περιορισµένη η εµπιστοσύνη των εργοδοτών προς τους αποφοίτους της.

ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου