Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθημάτων του Γενικού Λυκείου

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
(Για την Α΄- Β΄- Γ΄ Γυμνασίου)

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των Εικαστικών είναι «ανοικτού» τύπου. Δεν προσδιορίζουν εντελώς καθορισμένη διδακτέα ύλη, αλλά προτείνουν άξονες περιεχομένου. Ο εκπαιδευτικός κατά την κρίση του συνδυάζει αυτούς τους άξονες στην διδασκαλία του και δύναται να εμβαθύνει περισσότερο ή λιγότερο στην ύλη που έχει επιλέξει. Η έκταση της διδακτέας ύλης μπορεί να προγραμματιστεί κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, σε σχέση με το επίπεδο των μαθητών του, αφιερώνοντας πιθανώς λιγότερο χρόνο σε ορισμένα κεφάλαια του βιβλίου του μαθητή.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Α’ Λυκείου


Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των Εικαστικών είναι «ανοικτού» τύπου. Δεν προσδιορίζουν εντελώς καθορισμένη διδακτέα ύλη, αλλά προτείνουν άξονες περιεχομένου. Ο εκπαιδευτικός κατά την κρίση του συνδυάζει αυτούς τους άξονες στην διδασκαλία του και δύναται να εμβαθύνει περισσότερο ή λιγότερο στην ύλη που έχει επιλέξει. Η έκταση της διδακτέας ύλης μπορεί να προγραμματιστεί κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, σε σχέση με το επίπεδο των μαθητών του, αφιερώνοντας πιθανώς λιγότερο χρόνο σε ορισμένα κεφάλαια του βιβλίου του μαθητή. 

                                                          ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
Β΄ Λυκείου

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου είναι «ανοικτού» τύπου. Αλλά και το Ελεύθερο Σχέδιο από τη φύση του αντικειμένου του, αφήνει στον διδάσκοντα περιθώρια να προσδιορίσει εκείνος την έκταση των απαιτήσεών του, σε σχέση με το επίπεδο των μαθητών του, με την προϋπόθεση ότι δε θα παραληφθεί καμιά από τις προσδοκώμενες σχεδιαστικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει ο μαθητής.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Γ΄ Λυκείου

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Ιστορίας της Τέχνης είναι ευθύγραμμο χρονολογικά, και η γνώση της επόμενης περιόδου βασίζεται στην κατανόηση της προηγούμενης. Μείωση της έκτασης της ύλης στο παρόν βιβλίο του μαθητή μπορεί να επιτευχθεί εμμέσως με τη μείωση των απαιτήσεων για δραστηριότητες από τον μαθητή, με την εμβάθυνση μόνο στα σημεία που θεωρεί σημαντικότερα σε σχέση με τους διδακτικούς στόχους, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των μαθητών.


                                              ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
                                              Β΄ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κεφάλαια:
1.     Εισαγωγή
2.     Υλικά, μέσα και όργανα σχεδίασης
3.     Οργάνωση - παρουσίαση πίνακα
4.     Γραμμές
5.     Γράμματα και αριθμοί
6.     Γεωμετρικές κατασκευές
7.     Κλίμακα σχεδίασης
8.     Διαστασιολόγηση
9.     Προβολές

Αφαιρείται το κεφάλαιο 10                                       Από το ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
                                                Γ΄ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κεφάλαια:
Εισαγωγή
Α. Απεικονίσεις
Α.1 Γενικά
Α.2 Κάτοψη
Α.3 Τομή
Α.4 Όψη

Αφαιρούνται τα κεφάλαια Α.5 Αξονομετρικό  και Α.6 Προοπτικό

Β. Σύμβολα και άλλα σχεδιαστικά στοιχεία
Β.1 Επίπλωση-εξοπλισμός χώρων κατοικίας
Β.2 Συμβολισμοί υλικών
Β.3 Ενδείξεις
Β.4 Στοιχεία περιβάλλοντος
Β.5 Ασκήσεις

Αφαιρείται το κεφάλαιο Γ

Δ. Σχεδιαστικά θέματα
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου