Παρασκευή, 16 Μαΐου 2008

Χτίζοντας ένα μάθημα τέχνης
Σε αυτές τις σημειώσεις παρουσιάζεται ένας γενικός οδηγός για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χτίσουμε ένα μάθημα τέχνης.
Γενικώς, τα μαθήματα οργανώνονται από την αρχή της χρονιάς.
Αν είμαστε τυχεροί, έχουμε, κατά μέσο όρο, 25 μαθήματα να διδάξουμε.
Καθώς τα οργανώνουμε και τα σχεδιάζουμε λαμβάνουμε υπόψιν ποια κεφάλαια των βιβλίων των Εικαστικών θα αξιοποιηθούν, σε ποιες σελίδες αναφέρονται τα κομμάτια της θεωρίας ή των ασκήσεων που θέλουμε να διδάξουμε και ειδοποιούμε εγκαίρως τους μαθητές για το τι πρέπει να φέρουν (βιβλίο ή μπλοκ ή κάποια συγκεκριμένα υλικά) για το επόμενο ή μεθεπόμενο μάθημα.

Μία βασική οδηγία είναι οι ασκήσεις να απορρέουν η μία από την άλλη.

Βήμα 1:
Ο σκοπός του μαθήματος
Η δημιουργία στόχων
Πρώτα θέτουμε τους στόχους ή σκοπούς του μαθήματος. Όσο πιο συγκεκριμένος είναι ο στόχος τόσο το καλύτερο. Κάθε στόχος καλό είναι να περιγράφει μία συγκεκριμένη δεξιότητα, ή μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μέσα στην ώρα του μαθήματος, να είναι μετρήσιμος και να στηρίζεται σε έναν ή σε περισσότερους στόχους, έτσι όπως περιγράφονται στους άξονες του ΑΠΣ, στο φύλλο της κυβερνήσεως. Θέστε έναν και όχι παραπάνω από τρεις στόχους για κάθε μάθημα έτσι ώστε οι μαθητές να εστιάζουν στη δραστηριότητα, να αφομοιώνουν το αντικείμενο μελέτης που τους θέσατε και να ενδυναμώνουν τις δεξιότητές τους.
Βήμα 2:
Ο προσδιορισμός δραστηριοτήτων που θα υποστηρίξουν τους στόχους σας.

Προσδιορίστε μία δραστηριότητα ή δύο για να διδαχθούν οι δεξιότητες και οι έννοιες που θα εξυπηρετήσουν τους στόχους σας. Οι ιδέες και οι δραστηριότητες πρέπει να είναι ανάλογες με τις ηλικίες των παιδιών και τις τάξεις τους (μία δραστηριότητα που τίθεται στην Α΄ τάξη μπορεί να επαναληφθεί στην Β΄ ή στην Γ΄ τάξη με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Στα βιβλία των Εικαστικών της Α΄ και της Γ΄ τάξης υπάρχουν ανάλογα ή ίδια θέματα που εξετάζονται με διαφορετικό τρόπο. Αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα).

Παράδειγμα:
Στόχος του μαθήματος
Οι μαθητές ερευνούν τη ζωή και το έργο ενός καλλιτέχνη και σκέφτονται για την «πρόθεση» του καλλιτέχνη κατά τη δημιουργία του έργου του. Σκοπός μας είναι να διδάξουμε ότι στην τέχνη η επιλογή τόσο του θέματος όσο και των υλικών είναι μία συνειδητή πράξη που ο καλλιτέχνης ελέγχει από την αρχή ως το τέλος της δημιουργίας του έργου.
Δραστηριότητα
Οι μαθητές διαβάζουν πληροφορίες για τη ζωή ενός καλλιτέχνη και κοιτάζουν και άλλα έργα του ιδίου καλλιτέχνη. Χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που έμαθαν από αυτή την έρευνα και αρχίζουν να σκέφτονται και να συζητούν τους λόγους που έκαναν τον καλλιτέχνη να χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα στοιχεία στο έργο του.

Παράδειγμα: Οι μαθητές μελετούν το έργο του Μονέ.Claude Monet, Θημωνιές, , Χειμώνας,, Πρωινό, 1891
Με μεθοδευμένες ερωτήσεις (και με αναφορά σε σελίδες των βιβλίων της Α΄ τάξης ή της Γ΄τάξης -ανάλογα με την τάξη με την οποία θέλουμε να δουλέψουμε- που διαπραγματεύονται τα φώτα και τις σκιές ή το χρώμα ή τον Ιμπρεσιονισμό), θα ανακαλύψουν ότι το έργο είναι μέρος μίας ολόκληρης σειράς που ο ζωγράφος ζωγράφισε σε διαφορετικές εποχές και σε διαφορετικές ώρες της μέρας. Μία τέτοια πληροφορία βοηθά τους μαθητές να σκεφτούν για τον τρόπο με τον οποίο ο καλλιτέχνης θέλησε να μελετήσει το χρώμα, τη γραμμή και το φως σε αυτό το έργο.

Βήμα 3:
Προσδιορισμός Κριτηρίων Αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα. Οι στόχοι που στην αρχή θέσαμε θέλαμε να πετύχουν. Είναι στο τέλος της εργασίας που θα το διαπιστώσουμε.
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
Προσδιορισμός των κριτηρίων του αποτελέσματος-
Τα κριτήρια πρέπει να είναι αυτά που θα μας επιτρέψουν να αναγνωρίσουμε αν οι μαθητές πέτυχαν τους στόχους που είχαμε θέσει. Κάθε κριτήριο πρέπει να περιγράφει τα αποτελέσματα που περιμέναμε από κάθε μαθητή που θα πετύχαινε τους στόχους. Τα κριτήρια πρέπει να είναι εύκολα μετρήσιμα.

Παράδειγμα:
Στόχος του μαθήματος
Οι μαθητές ερευνούν τη ζωή και το έργο ενός καλλιτέχνη και μαθαίνουν να σκέφτονται για το τι είναι πρόθεση του καλλιτέχνη, πώς και γιατί επιλέγει αυτό ή εκείνο σε ένα συγκεκριμένο έργο.
Προσδοκώμενο Αποτέλεσμα -Κριτήριο Αξιολόγησης
Οι μαθητές μπορούν να οργανώσουν μία σκέψη –μία θεωρία- επάνω στο γιατί ένα στοιχείο (ή μία τεχνική ή ένα χρώμα ή μία εικόνα κλπ) περιλαμβάνεται σε ένα έργο και να υποστηρίξουν τη σκέψη τους με πληροφορίες που θα αντλήσουν είτε από τη βιογραφία του καλλιτέχνη είτε από άλλα έργα του ίδιου καλλιτέχνη.

Βήμα 4:
Γράφουμε τα βήματα του μαθήματος
Τώρα πρέπει να οργανώσουμε τις λεπτομέρειες, τα βήματα δηλαδή που πρέπει να ακολουθηθούν για να διδάξουμε τους στόχους ή τις δεξιότητες που θέσαμε. Τώρα γνωρίζουμε ακριβώς ποιο στόχο έχουμε και ποιο θέλουμε να είναι το αποτέλεσμα που προσδοκούμε (τα κριτήρια αξιολόγησης).

Σημείωση: Ως παράδειγμα εδώ, παρουσιάστηκε ένα θεωρητικό θέμα για να δουλευτεί σε ένα μάθημα. Το μάθημα που θα μπορούσε να έπεται, το επόμενο μάθημα, ή καλύτερα, ο επόμενος Σκοπός Μαθήματος, θα μπορούσε να είναι η αξιοποίηση αυτής της γνώσης στον τρόπο με τον οποία ο μαθητής δημιουργεί το δικό του έργο. Στόχος μας δηλαδή να είναι, ο μαθητής να αναπτύξει (ή να συνειδητοποιήσει) τη δική του «πρόθεση», στο δικό του έργο, και με ανάλογο τρόπο, να του ζητήσουμε να αναζητήσει τα στοιχεία που υποστηρίζουν αυτή του την επιλογή, φέρνοντας παραδείγματα από τα προσχέδιά του ή, ενδεχομένως, και από άλλα έργα του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου